Operations Management

Operations Management

Afdeling Gastbeleving

De afdeling ´Gastbeleving´ zorgt voor een vernieuwend aanbod op het vlak van animatie, sportactiviteiten en -faciliteiten, onze mascotte Koos Konijn, verhuurartikelen, beauty & wellness en diverse overige arrangementen. Met ons vernieuwende aanbod overtreffen wij de verwachtingen van onze gasten om als zodanig de gasttevredenheid op de parken continue te verhogen.

Afdeling Techniek en Beheer

De afdeling ´Techniek en Beheer´ is verantwoordelijk voor (centrale inkoop van) het kwalitatieve onderhoud aan de wegen, de buitenruimten en centrale faciliteiten van onze parken. Denk verder ook aan kwalitatief groenonderhoud, afvalinzameling, restyles van eigen objecten en alle overige technische zaken op de Roompot Vakantieparken.

Afdeling Cleaning

De afdeling ´Cleaning´ werkt vanuit ons hoofdkantoor zeer betrokken mee aan de (centrale inkoop van) cleaning op de parken. De ondersteuning en bijsturing wordt gegeven aan alle parken, dus ook aan die parken waar de cleaning met externe partijen wordt georganiseerd. Processen worden continue geanalyseerd en geoptimaliseerd. Ook concern brede projecten op het vlak van cleaning worden centraal opgepakt. Tenslotte onderhoudt afdeling Cleaning de contacten met externe partners en leveranciers inzake cleaning.

Afdeling Onderhoud

De afdeling ´Onderhoud´ coördineert vanuit ons hoofdkantoor alle onderhoudsprocedures in onze verhuurobjecten, o.a. de jaarlijkse inspecties. Onze verhuurobjecten zijn veelal in eigen beheer, echter werken we ook met (verhurende) externe eigenaren. De afdeling onderhoud kan tevens geschaard worden onder onze ‘eigenarenservice’ waarin de eigenaren een vast aanspreekpunt vinden inzake de verleende services door Roompot in en om hun eigendom op de Roompot Vakantieparken.

Afdeling Horeca en Retail

De afdeling ´Horeca & Retail´ houdt zich bezig met het ontwikkelen van een wisselend aanbod, de centrale inkoop en de verkoopprocessen in horeca outlets en supermarkten op onze Roompot parken. Het monitoren en ondersteunen in de financiële resultaten van horeca en retail richting de Roompot parken, het samenstellen en trainen van recepturen, het ontwikkelen van maatwerkacties en het op maat samenstellen van menukaarten behoort ook tot de verantwoordelijkheid van de afdeling.

Afdeling Kwaliteit

De afdeling ´Kwaliteit´ houdt zich bezig met het afwikkelen van vragen en/of klachten na het verblijf op onze parken. Daarnaast hebben zij een rol in het monitoren van de gasttevredenheid per park en het samen met de Roompot parken wegnemen van mogelijke oorzaken van klachten. Behalve dit afhandelingstraject heeft deze afdeling tenslotte de taak om onze gast een ambassadeur van Roompot te maken en de verwachtingen (alsnog) te overtreffen.

Regiomanagement

Voor de 36 eigen Roompot parken in NL/DU werken 5 regiomanagers aan de directe aansturing van de Roompot parken. De regiomanagers hebben ten taak om -ieder binnen een eigen geografisch gebied- de parkmanagers te voorzien van ondersteuning en coaching op het vlak van werkgeverschap, kwaliteit en resultaten van het park. Naast de aansturing van de Roompot parken worden er door de regiomanager audits verricht op externe Roompot parken, waar tevens de Roompot vlag wappert en gewerkt wordt met zelfstandige ondernemers. Het regiomanagement rapporteert direct aan de Director Operations.