Revenue Management

Revenue Management

De afdeling Revenue Management is onder andere verantwoordelijk voor het maken van de begrotingen voor de verhuuromzet en het verwezenlijken van deze begrotingen. Het verwezenlijken gebeurt door het uitzetten van acties en arrangementen na voortdurende analyse van bezetting en omzetten.

De Yield medewerker houdt zich bezig met het analyseren en bijsturen van omzetten en bezetting op de parken d.m.v. (prijs)acties. De te vragen prijs moet goed onderbouwd zijn en resulteren in een optimale omzet en bezetting. Door de voortdurende beweging in de markt is dit een continu proces dat steeds weer bijgestuurd moet worden. Genoemde acties en arrangementen kunnen via verschillende kanalen worden weggezet zoals via website, nieuwsbrieven, advertenties, touroperators en websites van derden.